home
NIEUWSBRIEF DECEMBER TER BESCHIKKING *** OKRA Leest organiseert voor ieders veiligheid GEEN activiteiten tot er een vaccin is *** DOE MEE AAN ONZE ACTIE: OE IST ??? ***

LEEST

Met diepe droefheid melden wijj het overlijden van ons lid Maurice Verstrepen,

weduwnaar van Louisa Goovaerts(†2018).

Maurice werd geboren te Breendonk op 5 april 1930 en is godvruchtig overleden in het AZ Sint-Maarten te Mechelen op 24 november 2020.Omwille van het coronavirus zal de plechtige uitvaartviering plaatshebben in intieme kring in de Sint-Niklaaskerk te Leest, op woensdag 2 december 2020 om 10.00 uur,

gevolgd door de teraardebestelling in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Leest.

U kan Maurice wel nog groeten in de rouwkapel van de kerk vanaf 9.30 uur.


STOPZETTING

we stoppen al onze activiteiten

tot er een vaccin is

STOPZETTING

we stoppen al onze activiteiten

tot er een vaccin is