OKRA zorgrecht

LEEST

***NIEUWSFLASH WARME MAALTIJDEN LEEST***

OKRA-ZORGRECHT

Begin 2010 erkende de Vlaamse Gemeenschap OKRA als ‘Vereniging van

(zorg-)gebruikers en mantelzorgers'.

Deze nieuwe dienst kreeg de naam OKRA-ZORGRECHT.


Waarvoor kan je bij OKRA-ZORGRECHT terecht?

OKRA-ZORGRECHT

- biedt advies, vorming en bijstand aan zorggebruikers,

- houdt contact met mantelzorgers in hun relatie met zorggebruikers,

- verzorgt minstens tweemaal per jaar een informatieve bijdrage via

  het ledenblad - OKRA-magazine,

- verstuurt regelmatig een elektronische nieuwsbrief naar alle

  geĂ¯nteresseerden,

- organiseert vormingsbijeenkomsten in alle Vlaamse provincies en in

  Brussel,

- signaleert behoeften en problemen aan de bevoegde overheden.


Wie kan een beroep doen op OKRA-ZORGRECHT?

Iedereen:    OKRA-lid of geen lid

  Jong of oud


Hoeveel kost de dienstverlening van OKRA-ZORGRECHT?

Deze dienst is GRATIS.

(Wie geen lid is van OKRA betaalt een beperkte bijdrage voor sommige activiteiten.)


OKRA-ZORGRECHT werkt nauw samen met de CM en Ziekenzorg CM.