Okra Leest

LEEST

***INDOOR PETANQUE VANAF VRIJDAG 13 OKTOBER***NIEUWE NIEUWSBRIEVEN OKTOBER BESCHIKBAAR***VERGEET U NIET IN TE SCHRIJVEN VOOR HET LEDENFEEST***

Welkom op de website van OKRA Leest


Open, Kristelijk, Respectvol en Actief. De beginletters van deze woorden vormen de naam OKRA, een beweging van, voor en met gepensioneerden of mensen in dezelfde levensfase.


Achter deze naam schuilt een ganse filosofie:

 

O van openheid en ontmoeting

Openheid naar verandering, naar andere generaties gepensioneerden

Ontmoeting (met leeftijdsgenoten): zich samen ontspannen, samen sporten en bewegen, samen reizen, samen leren, samen creatief zijn

 

K van kristelijke levensvisie is en blijft voor onze vereniging dé bron van inspiratie en motivatie. Waarden als solidariteit, naastenliefde en aandacht voor de zwaksten blijven onze kernwaarden.

 

R van respect voor elke mens: voor alle ouderen en in het bijzonder voor de oudsten en de zwaksten

 

A van actief: ouderen kansen bieden om te blijven deelnemen aan het sociale en culturele leven door het organiseren van activiteiten. Maar ook de A van actievoeren voor een betere samenleving en voor de rechtvaardige belangen van ouderen.

*******Hoe deze filosofie in de praktijk wordt omgezet bij OKRA Leest kan je terugvinden op deze website van onze beweging.


Je kan lid worden van OKRA zodra je 55 geworden bent. Voor een (jaarlijkse) bijdrage ben je verzekerd voor de activiteiten die georganiseerd worden door OKRA, ook voor de activiteiten van de andere afdelingen en ontvang je 10 maal per jaar het ledenblad.

Als je deelneemt aan de sportactiviteiten moet je een sportverzekering nemen.


Lid worden? Contacteer één van de bestuursleden of stuur ons een mailtje.


OKRA Leest organiseert regelmatig activiteiten welke je kan raadplegen in de agenda.


Sportactiviteiten

Elke week, op vrijdagnamiddag en zondagavond spelen wij petanque, bij slecht weer spelen we zelfs indoor.

Elke week organiseren we op woensdag een fiets- en/of wandelnamiddag.

We nemen ook deel aan de regio-wandelingen.


Cultuurbeleven is ook een belangrijk deel van de werking. We bezoeken concerten en tentoonstellingen en gaan af en toe ook eens op reis.


Elke tweede maandag van de maand houden wij een ledenbijeenkomst om 14.00 uur (behalve juli en augustus) in  "Ter Coose" te Leest, Kouter 1a.