beleidsplan

Beleidsplan 2016-2020 

“De zilvervloot zet de bakens uit"

Doelstellingen

1.Okra gaat voor een gezonde geest in een gezond lichaam

2.Okra een alternatief voor vereenzaming

3.Okra kiest voor kwetsbare mensen

4.Tussen beroepsactief en gepensioneerd

5.Okra gaat voor degelijke levensvoorwaarden voor alle 55plussers

6.Okra op de digitale snelweg

7.Okra een open vereniging in een diverse en gekleurde samenleving

8.De organisatie moet mee met zijn tijd