Reddingsstrook
WELKOM OP DE VERNIEUWDE WEBSITE *** Lees nu het nieuwe OKRA-krantje ""klik op het icoontje"" *** OKRA Leest organiseert voor ieders veiligheid GEEN activiteiten tot er een vaccin is *** BUBBEL-concert AFGELAST ***

LEEST

REDDINGSSTROOK

Daar sta je dan, in de file... Je tuurt uit het zijraam en hoort het plots luid en duidelijk: een sirene! Je kijkt snel in je achteruitkijkspiegel. Jawel, blauwe zwaailichten, enkele wagens achter je. Je maakt de weg vrij en begeeft je naar rechts. De wagen achter je blijft staan. Door paniek weet de dame niet wat ze moet doen en blokkeert ongewild de doorgang voor de ambulance of politieauto. De auto voor je zet zich scheef op de rijbaan. Eigenlijk doet iedereen maar wat: versnellen, stoppen of willekeuring naar links of rechts uitwijken. Het gevolg is dat de hulpdiensten zich naar de pechstrook begeven om naar het ongeval wat verderop te rijden. Maar dat is niet zonder risico's: soms liggen er brokstukken, soms staan er al voertuigen (al dan niet met pech) en soms is er helemaal geen pechstrook. 

 

Vanaf 1 oktober wordt daarom het principe "reddingsstrook voor prioritaire voertuigen bij filevorming" geïntroduceerd. Een maatregel die andere Europese landen reeds soelaas bracht. Wat je concreet moet doen, lees je in deze infomail. 


Verspreid je dit nieuws ook aan andere OKRA-leden? 

Reddingsstrook prioritaire voertuigen bij filevorming

Vanaf heden bestaat er één heldere regel:

Van zodra er een file begint te vormen, zal je altijd en op voorhand een vrije ruimte of reddingsstrook voor de hulpdiensten moeten openlaten. Zelfs als er geen enkel prioritair voertuig van achteren nadert! Voertuigen op de linkerrijstrook moeten uiterst links gaan staan en al de rest zoveel mogelijk naar rechts.

 

Dit filmpje van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit toont hoe een reddingsstrook werkt:

  

Op welke wegen moet ik een reddingsstrook vormen? 

Op alle wegen, of het nu autosnelwegen zijn of andere wegen, zelfs binnen de bebouwde kom, vanaf het ogenblik dat er tenminste twee rijstroken zijn in de richting die je volgt.

 

 

Vanaf wanneer moet ik uitwijken naar de zijkant om een reddingsstrook te vormen?

Zodra er zich files beginnen te vormen, zelfs als er op dat moment geen enkel prioritair voertuig van achteren nadert. 

 

Welke prioritaire voertuigen mogen de reddingsstrook gebruiken?


De reddingsstrook mag gebruikt worden door alle prioritaire voertuigen, opdat zij snel kunnen tussenkomen op de plaats van een ongeval (politie, brandweervoertuigen, ziekenwagens, civielebescherming, ...). Deze voertuigen moeten zijn uitgerust met blauwe lichten en een sirene, maar ze zijn niet verplicht om die altijd te gebruiken. Je moet dus alert zijn.

 

Hoe kan ik er zeker van zijn dat de ruimte die ik laat voldoende is voor een reddingsstrook?

Alles hangt af van de breedte van de rijstroken, jouw voertuig en degenen die naast je rijden. In de meeste gevallen is het voldoende om naar de kant uit te wijken en dit op je eigen rijstrook. Als er echter een prioritair voertuig aankomt dat niet genoeg vrije doorgangsruimte heeft, zal je iets verder uit elkaar moeten gaan.

 

 

Mag ik de pechstrook gebruiken om een reddingsstrook te kunnen vormen?

Nee, vooral omdat sommige voertuigen, zoals takelwagens, vrije doorgang moeten hebben op deze pechstroken. Je dient je dus naar de zijkant te begeven maar wel binnen de grenzen van de rijbaan. Als je echter geen andere keuze heeft, zal je misschien soms tijdelijk over de pechstrook moeten rijden als een prioritair voertuig (dat zijn blauwe lichten en sirene gebruikt) van achteren nadert en onvoldoende ruimte heeft om in jouw buurt op de reddingsstrook te rijden.

 

Mag ik het fietspad of de bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden voor voertuigen voor gemeenschappelijk vervoer, gebruiken om een reddingsstrook tekunnen vormen?

Nee, je mag deze inrichtingen niet gebruiken omdat ze geen deel uitmaken van de rijbaan. Je moet je dus naar de kant begeven, weliswaar binnen de grenzen van de rijbaan. Als een prioritair voertuig (dat zijn blauwe lichten en sirene gebruikt) echter van achteren nadert en niet genoeg ruimte heeft om op de reddingsstrook te rijden in jouw buurt, heb je wellicht geen andere keuze dan je tijdelijk te begeven op het fietspad of de bedding voor voertuigen voor gemeenschappelijk vervoer (zie artikel 38 van de Wegcode). In dat geval moet je altijd oppassen dat je de weggebruikers die zich daar bevinden niet in gevaar brengt.

 

 

Mag ik de reddingsstrook gebruiken als ik met de motorfiets rijd?


Als je met de motorfiets rijdt onder de voorwaarden voorzien in de Wegcode (maximumsnelheid van 50 km/u met een maximaal snelheidsverschil van 20 km/u ten opzichte van de andere voertuigen), mag je de reddingsstrook gebruiken, maar enkel op voorwaarde dat er geen enkel prioritair voertuig van achteren nadert. Als dit wel het geval is, moet je je onmiddellijk naar de kant begeven om het de vrije doorgang te laten.

 

Welke andere Europese landen voorzien nog in het vormen van een reddingsstrookbij filevorming?


Duitsland, Oostenrijk, het Groothertogdom Luxemburg, de Tsjechische Republiek en Hongarije. Het wordt ook aanbevolen door Zwitserland en Slovenië.